Eläinavustaja ry on koulutusorganisaatio, joka on perustettu edistämään eläinavusteista toimintaa, tarjoamaan eläinavusteista toimintaa organisaatioille, järjestöille, yhteisöille ja yksityisille ihmisille, kouluttamaan toimijoita sekä parantamaan ihmisten taitoja toimia eläinten kanssa tavoitteena ihmisten ja eläimien hyvinvointi. Eläinavustaja ry on tuottoa tavoittelematon yhdistys, jonka toimijat –sekä ihmiset että eläimet– ovat koulutettuja ja testattuja tehtäviinsä.

Eläinavustaja ry:n tarjoaa muun muassa koulutusasiantuntija palveluita, koulutuksia, luentoja, tervehdyskäyntejä erilaisissa kohteissa, ulkoiluseuraa, lukukoiratoimintaa sekä kauttamme järjestyy myös eläinavusteista terapiaa. Tarjoamme toimintaa koko Suomen alueella.

Tarjoamme asiakkaille:

  • eläinavusteinen toiminta (ulkoiluseura, tervehdyskäynnit,lukukoiratoiminta, eläinavusteinen valmennus)
  • asiantuntijapalvelut
  • koirankoulutuspalvelut
  • luennot ja seminaarit
  • tapahtumien organisointi
  • avustajakoirakoulu

Eläinavusteinen interventio (AAI)

Eläinavusteinen interventio (Anima-Assisted Intervention, AAI) tarkoittaa eläinavusteista työskentelyä ja tämä käsite sisältää eläinavusteisen terapian, opetuksen sekä toiminnan. Käsite ei sisällä esimerkiksi opas- tai avustajakoirien toimintaa. Termi on yleiskäsite eläinavusteiselle toiminnalle.

 

Eläinavusteinen toiminta (AAA)

Eläinavusteinen toiminta (Animal-Assisted Activity, AAA) ajatellaan usein vapaaehtoistoimintana. Eläimen ohjaaja tai toimija voi olla koulutettu ammattilainen tai vapaaehtoinen, ohjaajan pitää olla kuitenkin perehdytetty tai koulutettu eläinavusteiseen toimintaan erilaisissa ympäristöissä ja erilaisten asiakasryhmien kanssa. Käynnit saattavat olla säännöllisiä, mutta asiakkaista ja kohteista riippuen käyntien pituus vaihtelee. Eläinavusteisen toiminnan ei välttämättä tarvitse olla yksilöllisesti tavoitteellista, mutta tarkoituksena on luoda iloa ihmisille. Suomessa eläinavusteista toimintaa on esimerkiksi Suomen Karva-Kaverit ry:llä sekä Kennelliiton kaverikoirilla.

Eläinavusteisella toiminnalla on tutkimusten mukaan mahdollisuus vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin monellakin tavalla. Eläimen kautta voidaan sanoittaa tunnetiloja, saada kontakti toiseen ihmiseen, parantaa mielialaa, aktivoida sekä aivotoimintaa että virkistää muistia.

Eläinavusteinen terapia (AAT)

Eläinavusteinen terapia (Animal-Assisted Therapy, AAT) on tavoitteellista, suunniteltua sekä jäsenneltyä terapeuttista interventiota, jonka toimija tai tarjoaja on koulutettu ammattilainen. Yleensä toimijalla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus. Intervention vaikutuksia ja asiakkaan edistymistä voidaan tarvittaessa mitata ja tulokset dokumentoida. AAT:n toimija tai tarjoaja on koulutettu ammattilainen (lisensioitu, alan loppututkinto tai vastaavan tasoinen koulutus), jolla on alan asiantuntijuus ja kokemus omalta alaltaan. AAT keskittyy parantamaan asiakkaan fyysistä, kognitiivista ja/tai sosioemotionaalista toimintaa.

Terapiaeläin osallistuu asiakkaan hoito- ja kuntoutusprosessiin. Eläin voi olla ammattilaisen oma tai hänellä voi olla erillinen ohjaaja ja eläin työnsä apuna. Eläinavusteinen terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Eläinavusteisen terapian ominaisuuksiin kuuluu, että käynnit ovat ennakkoon sovittuja, terapiajakson pituus on suunniteltu, terapialla on selkeät tavoitteet ja asiakkaiden edistymistä mitataan ja seurataan. Eläinavusteista terapiaa voivat tarjota esimerkiksi psykoterapeutit, psykiatrit, psykologit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit ja puheterapeutit.

Eläinavusteinen opetus (AAE)

Eläinavusteinen opetus (Animal Assisted Education, AAE) on toimintaa, jolla on kasvatuksellinen tai koulutuksellinen tavoite. Eläinavusteista opetusta voivat tarjota opettajat, erityisopettajat ja muut kasvatusalan tutkinnon suorittaneet henkilöt. Esimerkiksi lukukoiratoiminta voi olla eläinavusteista opetusta, riippuen siitä miten se toteutetaan.

Koulutustyöryhmä

SEIJA KAIJANEN

HuK, koulutusohjaaja, kasvattaja, lukukoira-asiantuntija

MARIA AALTONEN

lähihoitaja, avustajakoirakoulun koulutusvastaava, koiraurheilija, ihmisten valmentaja- ja koirien kouluttaja, Suomen MM-joukkueessa kahdesti lajeina toko ja agility

TOMMI MÄKELÄ

käyttäytymisenjalostustarkastaja, eläintenhoitaja, työpaikkaohjaaja, ihmisten- ja koirienkouluttaja

TOMMI MIELONEN

koirien juoksulajien valmentaja/kouluttaja

TOMI NUMMELA

mondioring-kilpailumaalimies, koiraurheilija, Edustanut Suomea Belgianpaimenkoirien MM-Mondioring joukkueessa

TUULA KOMULAINEN

metsätieteiden maisteri (pääaineena kotieläinten jalostustiede), pedagoginen pätevyys ja näyttötutkintomestari, Toimi pitkään myös rehtorina Huittisten ammatti –ja yrittäjäopistossa jossa on projektikoiralinja

JUHA PAJUNIEMI

eläintenhoidon kouluttaja, eläinavusteinen valmentaja, näyttötutkintomestari

ANNE VEHMAS

neurotieteiden ja neurologian erikoislääkäri, kuntoutuslääkärin pätevyys ja laaja työkokemus

OLLI SALPAKOSKI

avustajakoiran käyttäjä, lähihoitaja lastensuojelun laitoksista sekä päihdepuolelta. Vankka kokemus ihmisten ohjaamisesta, avustajakoiran itsekoulutus projektiin osallistuja.

Eläinavustaja ry:n toiminnassa on lisäksi monia eri alojen osaajia sekä monia motivoituneita vapaaehtoisia.

Tervetuloa Eläinavustaja ry:n kannattajajäseneksi!

Pääset Eläinavustaja ry:n kannattajajäseneksi, kun maksat kannatusjäsenen jäsenmaksun 20 euroa Eläinavustaja ry:n tilille FI2917833000024443, viestikenttään viestiksi ''kannatusjäsen 2018'' ja oma nimesi. Otathan huomioon, että jäsenmaksu on voimassa aina kalenterivuoden. Kun olet maksanut jäsenmaksun niin ota yhteys jäsensihteeri Tomi Kranniin, tomi.kranni@elainavustajary.fi tai 040-7526644. Tomi tarvitsee teiltä yhteystiedot jäsenrekisteriä varten. Lähetä Tomille myös kuitti jäsenmaksusta.

Eläinavustaja ry kiittää