H.Y.M.Y.                                                

Hyvinvointi

 • Ihmisen ja koiran kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioiva koulutustapa
 • Korkean koulutustason ansiosta koirat eivät joudu toimimaan taitojensa äärirajoilla, jolloin koirien kokonaishyvinvointi paranee
 • Nähdään ihminen ja koira yhdessä kokonaisuutena, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen
 • Luodaan oppimiselle suotuisa ilmapiiri sekä ihmiselle että koiralle

Yhteistyö

 • Nähdään oppiminen vuorovaikutuksellisena prosessina
 • Koulutuksella tuetaan kahdensuuntaisen vuorovaikutuksen kehittymistä
 • Ymmärretään, että aina halutessamme muuttaa toisen yksilön toimintaa on ensimmäiseksi muutettava omaa toimintaa

Motivaatio

 • Laadukas koulutus mahdollistaa onnistumisen kokemukset sekä ihmiselle että koiralle tuottaen lisää motivaatiota sekä voimavaroja molemmille
 • Motivaation ollessa korkea oppiminen on mielekästä ja tehokasta
 • Korkea koulutustaso mahdollistaa kevyesti ohjautuvan ja luotettavan koiran

Yksilö

 • Tunnistetaan sekä ihmisten että koirien erilaisuudet oppijoina ja näin ollen osataan hyödyntää jokaisen yksilön vahvuuksia
 • Osataan toimia ja ratkaista tilanteet elettävässä hetkessä
 • Ihmisen ja koiran toiminnan henkinen ja fyysinen tukeminen